top of page

Sponsors en Partners

400x400+pixels.jpg

BKV

BKV is een internationale arbeidsmarktspecialist in de zorg. Zij brengen zorgprofessionals en -organisaties in de volle breedte van de gezondheidszorg bij elkaar, al ruim twintig jaar lang. Met een groot netwerk en samenwerkingen op de verschillende eilanden staan zij voor jullie klaar.

logo-core-curacao_nv_edited_edited.jpg

CORE

CORE staat voor "COntinuous REliability" en biedt al meer dan 25 jaar zijn diensten aan in de IT-industrie en clouddiensten op Curaçao en in het Nederlands Caribisch gebied. De missie van CORE is om een betrouwbare aanbieder van IT- en cloudoplossingen zijn.

Verder was CORE een belangrijke en trouwe partner voor het CHS 2023. 

mls logo.png

MLS 

Medical Laboratory Services, ofwel MLS, is een van de grootste laboratoria van Curaçao. MLS was ook en belangrijke en trouwe partner voor het CHS 2023.

Logo-Ministerie-van-Volksgezondheid-Welz

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het ministerie van VWS is in 1982 ontstaan als voortzetting van delen van de ministeries van cultuur, recreatie, maatschappelijk werk, volksgezondheid en milieuhygiëne. Dit ministerie draagt in de eerste plaats zorg voor de volksgezondheid, wat betreft beleid met betrekking tot ziekenhuizen, geneesmiddelen, ziektekosten en huisartsen. Verder is het verantwoordelijk voor o.a. het preventiebeleid, preventieve gezondheidszorg, de publieke gezondheid en de voedselveiligheid, sport en recreatie. 

KGMC.png

Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao

Deze rijksministerraad wordt gevormd door de ministers van de Nederlandse regering, samen met de gevolmachtigde ministers van Curaçao, Aruba en Sint Maarten. De gevolmachtigde minister vertegenwoordigt de Curaçaose regering bij officiële instanties in Nederland en elders in Europa. 
Voor meer informatie : www.kgmc.nl

0.jpeg

Curaçao Medical Center (CMC)

Curaçao Medical Center op Curaçao is een algemeen ziekenhuis dat primair werkt ten dienste van de Curaçaose gemeenschap, maar ook zorg verleent aan patiënten van de overige Antilliaanse eilanden, Aruba en de wijdere regio. Het is een centrum voor basis- en topklinische zorg dat diagnostisch onderzoek verricht en specialistische medische zorg verleent.

SMMC+LOGO+2013+COLOR-225.png

St. Maarten Medical Center (SMMC)

Het St. Maarten Medical Center (SMMC) opende haar deuren op 17 maart 1991, als opvolger van het St. Rose Hospital. SMMC is een non-profitorganisatie die ziekenhuisfuncties beheert en uitvoert ten behoeve van de gemeenschap van Nederlands Sint Maarten.

21083757_239119843278513_506283437320335

Henry Ostiana Foundation

Wijlen dhr. Henry Ostiana, afkomstig uit Sint Maarten heeft in augustus 2011 een herseninfarct doorgemaakt. Als gevolg hiervan is hij in maart 2013 gediagnosticeerd met vasculaire dementie, een vorm van Alzheimer dementie. Het onderwerp dementie in zijn geheel is op de Caribisch Nederlandse eilanden nog steeds een onderwerp wat weinig besproken wordt, er heerst een groot taboe eromheen. Ook zijn er op de eilanden vaak minder gepaste hulpverlening. Stichting Henry Ostiana Foundation, geleid door mw. Mireya Ostiana, werft fondsen om lotgenoten aan de andere kant van ons Koninkrijk de juiste zorgverlening te kunnen bieden. Voor meer informatie en activiteiten georganiseerd door de stichting, raadpleeg https://www.henryostianafoundation.nl/

13482986_251036158603728_692536488084546
Capture_edited.jpg

Stichting WeConnect

Stichting WeConnect zet zich in voor Antilliaanse en Arubaanse studenten en young professionals in Nederland. WeConnect bedenkt en realiseert educatieve projecten binnen het Koninkrijk die de afstand helpen verkleinen tussen het Europese en Nederlandse deel van het Koninkrijk. Bijvoorbeeld door bemiddeling in stages,traineeships en banen 'back home' voor MBO, HBO en WO-geschoolden uit alle studierichtingen, afkomstig van één van de zes eilanden. Voor meer informatie over Stichting WeConnect zie  www.stichtingweconnect.nl

 

 

Verder heeft WeConnect de website United Care Caribbean (UCC) ontwikkeld. Dit is een website met informatie over studeren in de zorg in Nederland. Ook vind je blogs en filmclips van diverse Caribische zorgprofessionals over wat ze in het praktijk tegenkomen. Voor meer informatie over United Care Caribbean zie https://unitedcarecaribbean.com/.  

vmsc.jpg

Vereniging Medisch Specialisten Curaçao

Op initiatief van een aantal medisch specialisten werd op 30 oktober 1984 de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) opgericht. Alle medisch specialistische disciplines zijn binnen de VMSC vertegenwoordigd.

De VMSC zet zich in om de geneeskunst en de volksgezondheid van de Nederlandse Antillen en in het bijzonder op Curaçao te bevorderen. Er wordt gestreefd naar een optimale medisch specialistische behandeling en verzorging van patiënten. De VMSC heeft ook de taak de belangen van de leden te behartigen en de leden te vertegenwoordigen tegenover overheidsinstanties, particuliere instellingen en andere derden.

CHV.png

Curaçaose Huisartsen Vereniging

De CHV is de beroepsverenging van huisartsen op Curaçao en bestaat sinds 16 juni 1981. Deze zet zich in voor het bevorderen en versterken van de geneeskunst, de volksgezondheid en de eerstelijns gezondheidszorg van Curaçao en de huisartsgeneeskunde in het bijzonder. Hiernaast ook het bevorderen en stimuleren van een beheerst en evenwichtig gezondheidszorgbeleid en van de ontwikkeling daarvan op de korte, middellange en lange termijn. Tevens het behartigen van de beroeps- en maatschappelijke belangen van de huisartsen van Curaçao, het streven naar een optimale samenwerking met de andere lokale medische disciplines en medische en paramedische organisaties.

bottom of page