top of page
Raad van Advies (RvA)

De raad van advies bestaat uit minimaal drie, maximaal zeven personen en bestaat uit een diverse groep van professionals (studenten, basisartsen, specialisten, etc). De taken van de RvA omvatten het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur. Tevens houdt de RvA toezicht op de beslissingen die het bestuur neemt en controleert het de voortgang van de realisatie van de visie en meerjarenplan van AMA. Alle adviezen die door de RvA gegeven worden, worden in het belang van de gehele vereniging gegeven. De RvA vormt dus een zeer belangrijk orgaan binnen de vereniging!

De RvA voor het jaar 2023-2024 is als volgt samengesteld: 

  •  Kendrah Magloire

  • Jennifer Roseval-Splinter

  • Gregory Helmich

bottom of page