top of page

Maak kennis met de vereniging

In oktober 2017 is de Vereniging Medici van de Antillen, oftewel de Asosiashon Mediko di Antias (AMA) in het leven geroepen. De motivatie voor het oprichten van de non-profit vereniging was tweeledig:

  1. Het in contact brengen van (toekomstige) artsen, apothekers en andere lotgenoten met een universitair medisch achtergrond, afkomstig van Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten 

  2. Collectief de stem van deze medici naar voren brengen op de eilanden en het creëren van opleidingsplekken voor medici (in spe) met een achtergrond van een van de Nederlands Caribische eilanden die een bijdrage willen leveren aan de eilanden

       

De visie van AMA 

 

 

 

De vereniging heeft als doel het verbinden van alle (bio)medische, farmaceutische en gezondheidswetenschappers, andere zorgprofessionals en paramedici met een hart voor de Nederlands Caribische eilanden. De vereniging wilt de belangen van deze professionals behartigen en de solidariteit bevorderen door het organiseren van lezingen en congressen, sociale activiteiten en maatschappelijke projecten. Tevens wilt de vereniging samenwerkingsverbanden aangaan met gezondheidsorganisaties in zowel de Nederlands-Caribische eilanden als in Nederland. Deze samenwerking dient te leiden tot een platform waarbij de kennis en informatie worden uitgewisseld.

 

Op het moment telt AMA ruim tweehonderd leden, bestaande uit basisartsen in verschillende stadia (AIOS, ANIOS), promovendi, apothekers, studenten in verschillende fasen van de studie en (bio)medici, allen afkomstig van de ABC-SSS eilanden. 

"Een netwerk van (bio)medici met een Caribisch Nederlandse achtergrond" 

De structuur van de vereniging

Bestuur

Het Bestuur bestaat uit minimaal een Voorzitter, Penningmeester en Secretaris.

Door de grootte van AMA is er in principe  ook ruimte voor een Vice Voorzitter  intern, Vice Voorzitter extern, Algemeen bestuurslid Events en Algemeen bestuurslid PR die het totale bestuur vormt zodat het zo optimaal mogelijk functioneert. 

Commissies 

AMA kan niet zonder haar commissies functioneren. Naast het bestuur zetten commissieleden zich hard in om de doelen en visie van AMA waar te maken. Hieronder zijn de verschillende commissies van AMA te vinden. 

  • Financiële commissie 

  • Lezingen commissie 

  • Public Relations commissie (PR)

  • Sociale commissie 

Raad van Advies

De Raad van Advies ofwel RvA, bestaat uit ten minste drie en maximaal 7 AMA leden. 

De RvA geeft het Bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Verder houdt de RvA toezicht op de beslissingen die door het Bestuur genomen worden.

Werkgroepen

AMA heeft ook werkgroepen die zich inzetten op wat specifiekere vakgebieden. 

  • Werkgroep Research and Diagnostics (R&D)

  • Werkgroep Aruba 

  • Werkgroep Database 

  • AMAbassadeur

bottom of page