top of page

Lezingen, Nascholingen en Webinars

AMA organiseert lezingen en congressen over brede medische onderwerpen. Deze lezingen en congressen zijn open voor iedereen en niet alleen bedoeld voor leden of andere medici. De lezingen zijn altijd (deels) gerelateerd aan de zorg op de eilanden.

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle lezingen die de vereniging tot nu toe heeft georganiseerd.

Nascholing: Cultuursensitieve zorg

Op zaterdag 13 mei 2023 heeft de Lezingencommissie van AMA een nascholing georganiseerd omtrent Cultuursensitieve zorg.

Vanwege migratie is de patiëntenpopulatie erg divers geworden met patiënten met verschillende (culturele) achtergronden. Cultuursensitief werken wordt dus steeds belangrijker. Maar wat houdt dat precies in? Hoe kunnen wij, als zorgprofessionals, hiermee omgaan en waar moeten wij op letten? Dit zijn maar enkele voorbeelden van de vragen die we op zaterdag 13 mei tijdens de nascholing ‘Cultuursensitieve zorg’  hebben besproken.

Lezing: The leaky pipeline 

Op 10 September 2022 heeft AMA  haar tweede lezing Diversiteit en Inclusiviteit met dit jaar als thema: ‘The leaky pipeline’. De metafoor van de leaky pipeline beschrijft het verschijnsel waarbij het aantal studenten met een migratie achtergrond daalt bij iedere carrière stap. De Leaky Pipeline lezing was een interessante en indrukwekkende lezing waar o.a. Lianne Mulder (socioloog en promovendus), Chantal van Andel (Projectleider diversiteit en inclusie) en Mehdi Salil (Internist Nefroloog) hebben gesproken. 

Er waren goede discussies gevoerd en nadruk gelegd op diversiteit en inclusie inde zorg. Het evenement was zo een success dat er een artikel over het evenement was geschreven door Ferayed Hok  van het Erasmus Magazine . 

Nascholing: Moeder en kindzorg op de eilanden

Op zaterdag 21 Mei 2022 vond de eerste nascholing van 2022 plaats met als onderwerp ‘Moeder en kindzorg op de eilanden’. Zowel de huidige samenwerking op de eilanden op het gebied van kindergeneeskunde als de visie voor de toekomst zal besproken worden.

 

Ook vakinhoudelijke thema’s omtrent obstetrie, foetale afwijkingen en koorts e.c.i bij kinderen kwam aan bod. Alle zorgprofessionals met interesse in dit onderwerp waren welkom.

Lezing: Ongelijke kansen binnen de zorg

229130637_1035929537145560_1050892313560941162_n.jpg

Diversiteit, inclusiviteit en dekolonisatie zijn termen die steeds meer aandacht krijgen. Maar hoe verschillen deze begrippen van elkaar? En op welke manier werkt het kolonialisme nog door in hedendaagse instituties? Wat voor een effect heeft dit op de gezondheidszorg, op de werkvloer en voor de patiënt?

Op zaterdag 4 September 2021 heeft AMA de lezing ‘ongelijke kansen binnen de zorg’ georganiseerd waar de bovenstaande vragen besproken werden met afsluitend een discussie met de panelleden

Om deze interessante lezing  terug te kijken kunt u hier klikken. 

Nascholing: Virale ziektes in warme klimaten

154295909_938368626901652_29947941465000

Door de corona pandemie is er afgelopen jaar veel aandacht geweest voor de virologie. De pandemie heeft bewezen dat een basale kennis over de virologie van belang is voor alle zorgverleners. In het Caribisch deel van het Koninkrijk hebben we al heel lang uitbraken van Dengue en de afgelopen tien jaar ook van Zika en Chikungunya. Kortom ook na de huidige crisis is goede kennis over virale verwekkers, de ziekten die ze kunnen veroorzaken en behandel- en preventiemogelijkheden essentieel.

 

Op 20 maart 2021 is de nascholing Virale Ziektes georganiseerd. Deze nascholing is bedoeld als opfriscursus virologie in brede zin voor zorgverleners. Na het volgen van dit webinar hebben deelnemers weer een goed overzicht van de basale virologie. Verschillende soorten virussen passeren de revue, waaronder SARS-CoV2 en enkele tropische virussen (o.a Dengue, Chikungunya en Zika).

Om deze interessante nascholing terug te kijken kunt u hier klikken. 

Oncologische zorg op de eilanden - Webinar 3/3

Tijdens  de laatste sessie van onze webinar serie 'Oncologische zorg op de eilanden' heeft oncoloog John-John Schnog een mooi overzicht gegeven van de uitdagingen voor een oncoloog werkzaam op de eilanden. Zo hebben we onder andere gediscussieerd over de afwegingen die gemaakt moeten worden bij het invoeren van een nieuwe (dure) kankermedicijn en hoe als oncoloog om te gaan met het gebruik van alternatieve geneesmiddelen bij patiënten.

Verder heeft Shanty Burleson uitvoerig haar persoonlijk verhaal als kanker patiënt gedeeld. Uitgelegd wat zij als patiënt belangrijk vond in een arts. Ze was lovend over zowel de zorg die ze in Nederland heeft gekregen als op Curaçao. Binnenkort komen alle drie de webinars in hun geheel online!

Oncologische zorg op de eilanden - Webinar 2/3

Zaterdag 6 juni was de tweede sessie van de webinarseries Oncologische Zorg op de eilanden.

 

Onze sprekers waren ditmaal dr. Franke Scheper, die ons een mooi overzicht heeft gegeven van hoe de oncologische zorg op de eilanden zich over de jaren heeft ontwikkeld. Daarnaast was stichting Hamiëd vertegenwoordigd door directrice Tessa de Haas en verpleegkundige Eunice Pantophlet. Zij hebben ons verteld 

over de expertise van Hamiëd tijdens de laatste levensfase van patiënten. 

Als laatste hebben wij medische pruikenmaker Irvinia Wout-Daantje van Nina Wig Studio een platform geboden om haar initiatief toe te lichten. Momenteel zet ze zich regelmatig in Nederland in als medische pruikenmaker voor de Curaçaose oncologie patiënten. 

Oncologische zorg op de eilanden - Webinar 1/3 

In de eerste sessie van de webinarseries "Oncologische zorg op de eilanden" op 30 mei 2020 hebben mw. Shahaira Salas-Libier en dr. Jerry Semper ons een mooi overzicht gegeven van de oncologische zorg in de eerste twee fases van de zorg, namelijk wat betreft de screening en de zorg in de eerstelijn. 

Shahaira heeft als screeningscoördinator de unieke aspecten en uitdagingen van bevolkingsonderzoek op Bonaire besproken, terwijl Jerry Semper o.a. bijzondere casussen uit zijn praktijk met ons heeft gedeeld naar aanleiding van zijn jarenlange ervaring als huisarts op  Curaçao. Voor artsen die op de eilanden willen werken werd tevens de boodschap gedeeld dat zij een grote rol spelen in het bespreekbaar maken van ingrijpende ziektes zoals kanker. 

Lezing: Diabetes Mellitus: Caribische Dimensies 

Zaterdag 15 juni 2019 vond de lezing omtrent Diabetes Mellitus plaats, ditmaal in Utrecht. 

Tijdens deze lezing is dieper ingegaan op deze veelvoorkomende, maar niet voldoende besproken aandoening op onze eilanden. Er waren twee specialisten uit Curaçao  aanwezig, namelijk dr. Berend (internist-nefroloog in het Curaçao Medical Center) en dr. Liqui-Lung (cardioloog).

 

Dr. Berend heeft een mooi overzicht gegeven van de problemen waarop patiënten en behandelaren stuiten, gebaseerd op casuïstiek uit zijn praktijk. Daarnaast heeft dokter Liqui-Lung een presentatie gegeven over de cardiale gevolgen bij patiënten met diabetes mellitus.  Het was een zeer interactieve en informatieve dag. 

Lezing: Dementie op de eilanden

Op 26 mei 2018 heeft de allereerste lezing van AMA plaatsgevonden in het LUMC.

Het was  een zeer geslaagde lezing met een goede opkomst. Een vrijwel volle zaal met gevarieerd publiek. Van studenten tot artsen tot politici.

Dr. Gilbert Thomas, psychiater en mede-oprichter van de Stichting Alzheimer Curaçao, heeft met zijn praatje een mooi overzicht gegeven van de ontwikkeling van de zorg rondom dementie met name op Curaçao, maar heeft ook wat kunnen vertellen over hoe het op de andere eilanden is geregeld.

Mevrouw Mireya Ostiana,  oprichtster van de Henry Ostiana Foundation, heeft juist een heel pakkend en zeer persoonlijk verhaal verteld over haar man die onlangs is overleden aan de gevolgen van dementie. Ze heeft haar ervaringen met de zorg rondom dementie op de eilanden openhartig met ons gedeeld, zowel wat er goed gaat als wat er slecht gaat.

bottom of page