top of page

Kansen- en uitkomsten ongelijkheid in medische opleidingen

Leaky Pipeline

Aanmeldformulier onderaan deze pagina! 

Op zaterdag 10 september van 15:00 uur tot 18:00 uur Nederlandse tijd en 9:00 uur tot 12:00 uur Caribisch Nederlandse tijd zal de lezing ‘Leaky pipeline: kansen- en uitkomsten ongelijkheid in medische opleidingen’ plaatsvinden. Deze lezing zal in hybride vorm plaatsvinden op Zoom en in het Onderwijscentrum Erasmus MC, onderwijsruimte 36.

Green And Yellow Modern Food Online Delivery Instagram Post (2).jpg

Onze eerste spreker zal Lianne Mulder zijn, socioloog en promovendus gericht op sociale en onderwijs-ongelijkheid bij de Amsterdam UMC. Na haar Bachelors in International Development Studies is zij haar Masters gaan doen in Political Sciences en Sociology. Door gebruik te maken van haar expertise op het gebied van onderwijs en sociologie is zij toegewijd om bij te dragen aan de bevordering van gelijkheid in de samenleving. Gedurende haar lezing zal zij focussen op hoe achtergrondkenmerken van aspirant studenten een grotere rol spelen in de overgang van selectie en loting naar volledige selectie voor universitaire medisch georiënteerde opleidingen.

 

De tweede spreker is Chantal van Andel, na haar bachelors in Bestuurs- en Organisatiewetenschappen is zij haar Masters gaan doen in Social Psychology.  Zij is nu projectleider van de afdeling diversiteit en inclusie bij de Erasmus MC, waar zij er onder andere voor zorgt dat alle medische studenten, inclusief diegenen die tot ondervertegenwoordigde minderheidsgroepen behoren, zich opgenomen en sociaal veilig voelen bij de Erasmus MC. Zij zal haar promotieonderzoek verder toelichten, hierin zocht zij naar redenen waarom studenten met en zonder migratieachtergrond verschillen in hun coschapscijfers en wat hieraan te doen is, hierbij keek zij naar de invloed van het instituut, de beoordelaars en de student.

 

Het laatste onderdeel van de lezing zal gegeven worden door Mahdi Salih en Adrienne Zandbergen. Mahdi Salih is Internist-Nefroloog bij Erasmus MC en Adrienne Zandbergen is Internist-Vasculair geneeskundige en opleider Interne Geneeskunde Erasmus MC. Zij zullen het hebben over culturele diversiteit in de medische vervolgopleiding. Opvallend is dat slechts een klein percentage van de basisartsen met een migratieachtergrond een opleiding tot specialist volgt, tijdens hun lezing zullen zij hier verder op ingaan.

                                                                                                                Bent u lid van AMA?

 

Klik hieronder op de groene knop voor het aanmeldformulier om GRATIS deel te kunnen nemen aan deze lezing!

Bent u geen lid van AMA maar wel student*? 

  Klik hieronder op de zwarte knop voor het aanmeldformulier om GRATIS deel te kunnen nemen aan deze lezing!

PhD-studenten vallen hier niet onder*

Bent u (nog) geen lid van AMA en bent u geen student?

Als u geen AMA-lid bent en geen student bent, vul dan s.v.p. het onderstaande formulier in. 

Indien u gekozen heeft voor online aanwezig te zijn via Zoom:

 

Na aanmelding ontvangt u de link voor het bijwonen van de lezing via het opgegeven mailadres, dit kan enige tijd duren. 

bottom of page