top of page

Nieuwsbrief AMA juni 2023


 

Beste AMA leden,

Inmiddels gaan wij de tweede helft van het jaar in en willen wij graag wat informatie met jullie delen alsook alvast enkele save the dates.

Zoals jullie mogelijk al hebben gezien is AMA meermaals in de media geweest met betrekking tot de invoering van de wetgeving Landsverordening Normering Topinkomens (LNT) op Curaçao. Wij willen iedereen bedanken die de enquête heeft ingevuld, de uitslagen hiervan zijn terug te vinden op onze website via deze link, facebook en instagram pagina. Wij merken ook dat er vanuit verschillende bronnen misinformatie wordt gedeeld en wij willen graag verheldering hierin scheppen. Wij hebben enkele feiten op een rijtje voor jullie gezet, lees er onderaan deze nieuwsbrief meer informatie over.

Vacatures

Ex-voorzitter, Melissa de Meza-Pichardo, treedt af van haar functie als secretaris en gaat een nieuwe uitdaging aan. Wij wensen haar heel veel succes! Wij zijn dan ook per direct op zoek naar een nieuwe secretaris binnen het bestuur. Ook is er een vacature voor voorzitter public relations. Lijkt het je leuk? Meld je aan door een mail te sturen naar info@medikoantiano.com!

Save the dates

1 juli 2023 webinar The adventure begins: Tips and Tricks voor aankomende studenten. Ken je iemand die binnenkort naar Nederland komt om te studeren of heb jij zelf handige tips nodig? Meld je aan en deel het door. Er zijn geen kosten aan verbonden.

26 augustus 2023 3e Algemene ledenvergadering 15:00 uur NL tijd

11 en 12 november Care caribbean en Caribbean Healthcare Symposium

9 december 4e Algemene ledenvergadering 15:00 uur NL tijd

Reminder

Vergeet niet, als jullie gegevens niet meer actueel zijn, om de database opnieuw in te vullen. Dat kan via deze link.

Saludos,

Jhuresy La Roche, voorzitter

Mede namens bestuur 2023


 

LNT feiten

Gedurende de COVID 19 pandemie heeft Curaçao liquiditeitssteun ontvangen vanuit Nederland vanwege een begrotingstekort. Een van de voorwaarden voor het verkrijgen van steun uit Nederland was dat de regering van Curaçao de inkomens van haar ministers en topambtenaren zou korten, en dus een soort “Balkenendenorm” zou invoeren.

In december 2022 is hiertoe de wetgeving Landelijke Normering Topinkomens (LNT) gepubliceerd op Curaçao, om de hoge inkomens van directeuren en topfunctionarissen van overheid en overheidsgelieerde bedrijven te beteugelen. Onduidelijk is of deze regeling ook van toepassing is op medewerkers van het Curaçao Medical Center aangezien het CMC een overheid gelieerd bedrijf is. Dit zou betekenen dat de korting op salaris ook van toepassing zal zijn voor de medisch specialisten binnen het Curaçao Medical Center (CMC).

Dit houdt in dat enkel medisch specialisten die werkzaam zijn voor CMC, gedupeerd zijn door deze wetgeving. Andere landen binnen het Koninkrijk hebben specialisten expliciet uitgesloten van soortgelijke wetgeving. De regering, en in eerste plaats Minister Silvania (minister van financiën en ad interim minister van volksgezondheid), is van mening dat de LNT ook van toepassing is op de specialisten. Op basis van gesprekken met diverse instanties die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de LNT, zijn de specialisten en het CMC echter van mening dat dit nooit de bedoeling van de wetgever is geweest.

In een hierover gevoerd Kort Geding zijn het CMC en de specialisten echter - voorlopig - in het ongelijk gesteld.

Het gevolg van de LNT is dat een specialist op Curaçao werkzaam voor CMC een maximaal salaris mag verdienen van Nafl.295.000,= per jaar. Recent is vermeld in kort geding van CMC en specialisten versus Land, dat dit mogelijk verhoogd kan worden tot Nafl, 500.000,= per jaar (link).

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in CMC rondom deze wetgeving, heeft het bestuur van AMA een brief gestuurd naar minister Dhr. Silvania. Ter inventarisatie en als illustratie van onze zorgen, hebben we een enquête gemaakt. Wij zijn uitgenodigd voor een gesprek met onder andere minister Dhr. Silvania, waarbij wij onze zorgen hebben geuit en de uitslagen van de enquête hebben gedeeld (link).

Als we het hebben over het financieel aspect en de verschillen in salaris tussen Nederland en Curaçao, zijn er een aantal punten waar rekening mee moet worden gehouden bij interpretatie van de getallen.

In Nederland werkt ongeveer 70% van de medisch specialisten in loondienst bij een ziekenhuis of instelling en 30% werkt als vrijgevestigd medisch specialist. In algemene ziekenhuizen werkt 35% van de medisch specialisten in dienstverband, 65% is vrij beroepsbeoefenaar.

Op Curaçao zijn de meeste medische specialisten die voor CMC werken in dienstverband, met uitzondering van enkele die vrijgevestigd zijn met een polikliniek en die diensten leveren voor het ziekenhuis. Tevens is er een regeling vanuit SVB dat medische specialisten niet meer vrijgevestigd mogen zijn maar geaffilieerd moeten zijn aan een kliniek of ziekenhuis op Curaçao.

Een CAO schaal van UMC in Nederland is niet te vergelijken met een ziekenhuis als CMC. In academische centra gaat het om tertiaire zorg, grote vakgroepen, academisch en wetenschappelijk meer doorgroeimogelijkheden en andere nevenwerkzaamheden.

CMC is vergelijkbaar met een perifeer ziekenhuis in Nederland dat voor bepaalde vakgebieden gespecialiseerde tertiaire zorg levert. Maar hier is 65% van de medisch specialisten vrijgevestigd en verdienen dus potentieel meer in deze maatschappen.

Met de relatief kleine vakgroepen op Curaçao en al bestaande tekorten worden vaker diensten gedaan. Het salaris dat uitbetaald wordt, bestaat dan ook uit onregelmatigheidstoeslagen door diensten, vergoedingen voor verplichte bijscholing ten behoeve van herregistratie en eventueel functie gerelateerde zaken.

Bij interpretatie van deze verschillen in salaris moet men dus ook bewust zijn van verschillen van ziekenhuisorganisaties, secundaire arbeidsvoorwaarden, en regelingen met zorgverzekeringen.

Als AMA staan wij voor de bevordering van de terugkeer van de eilandskinderen. Onze enquête laat dan ook duidelijk zien dat deze wetgeving dat hindert.

Wij zullen de ontwikkelingen rondom de LNT blijven opvolgen en jullie zo nodig op de hoogte houden.

Wij hopen dat jullie hiermee voldoende informatie hebben, indien er nog vragen zijn kan er contact worden genomen via info@medikoantiano.com. Tevens zullen wij dit ook tijdens de volgende ALV bespreken. 


1 weergave0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page