top of page

Caribbean Healthcare Symposium 2022

Elderly Care in the Dutch Caribbean

Op deze pagina is alle  informatie over CHS 2022 te raadplegen. 

Interesse in het symposium en wilt u zich aanmelden?

 

Zie dan de twee aanmeldknoppen! 

Op zaterdag 19 november 2022 van 13:00 tot 18:00 Nederlandse tijd zal de vierde editie van het jaarlijkse AMA Caribbean Healthcare Symposium plaatsvinden, met dit jaar het thema "Elderly Care in the Dutch Caribbean".

 

Zoals voorgaande jaren zal het symposium online plaatsvinden en zal het onderwerp “Ouderenzorg op de Eilanden” centraal staan. Een vaak vergeten, maar desondanks niet minder belangrijk thema. Het symposium zal op een centrale locatie in de randstad plaatsvinden. 

Hoe is de zorg op dit moment geregeld? Welke problemen worden het vaakst gezien in onze oudere populatie? En hoe kunnen wij deze problemen aanpakken? Die vragen zullen onder andere besproken worden gedurende het symposium. 

Hieronder kunt u het programma vinden van CHS 2022 en meer informatie over de sprekers en de breakout-sessies. 

Onderdeel 1

Onderwerp: Overzicht statistieken ouderen op Aruba en de Caribische eilanden. 

Spreker: Dr. Desiree Helder, afdelingshoofd CBS Aruba.

Desiree Helder is sinds 2004 werkzaam bij het Centraal Bureau voor de Statistiek van Aruba. Ze is hoofd van de afdeling Sociaal-demografische Statistieken en fungeert sinds 2017 als waarnemend directeur. De sociaal-economische positie van ouderen is een belangrijk aandachtsgebied binnen haar afdeling. Momenteel is ze voorzitter van de instellingscommissie van het Nationaal Statistisch Systeem van Aruba die zal zorgdragen voor de productie en disseminatie van kwalitatief hoogwaardige, relevante en tijdige statistieken op Aruba.

Dr. Desiree Helder

Onderdeel 2

Onderwerp: Ouderenzorg op Aruba: de situatie in 2022. 

Sprekers: Drs. Nienke Smits, specialist ouderengeneeskunde en Drs. Remo Kock, directeur S.A.B.A.  

Drs. Nienke Smits

Nienke Smits is specialist ouderengeneeskunde, opleider huisartsgeneeskunde Imsan en VUmc School of Medical Sciences, Coördinator Centro di Memoria, MT lid SABA/CMCC, medisch eindverantwoordelijke en voormalig voorzitter van ASHA. Nienke heeft gestudeerd aan de VU Gerion en is geboren in Tanzania. Haar ouders, beiden artsen, waren lang actief in Afrika. Nienke is in dienst van het Dr. Horacio Oduber Hospital (HOH) en gedetacheerd naar SABA/CMCC. In Nederland heeft ze al vanaf vrij jonge leeftijd gefungeerd als (medische eindverantwoordelijk) arts in verschillende verpleeghuizen in Nederland. Actueel zet ze haar ervaringen in op Aruba. Nienke is regelmatig bezig met allerlei onderwijsactiviteiten voor verzorging en verpleging binnen het verpleeghuis of aan collega artsen in het kader van de huisartsenopleiding en geeft dementie trainingen binnen en buiten de organisatie. Daarnaast is ze actief betrokken bij het verder ontwikkelen van het beleid voor de chronische zorg en ouderenzorg op het eiland in samenwerking met partners zoals de zorgverzekeraar, Inspectie van Volksgezondheid en de overheid.

Drs. Remo Kock

Remo Kock is algemeen directeur van de Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba (S.A.B.A.), dit verpleeghuis wordt momenteel omgebouwd naar Centro Mediko pa Cuido Cronico (CMCC). Remo zal samen met Nienke Smits de tweede presentatie van CHS 2022 geven. Remo heeft zich het management, de beleidskaders, de financiën en het politieke reilen en zeilen binnen de zorgsector volledig eigen gemaakt na zijn jarenlange ervaring.

Remo heeft een bachelor in ‘facility management’ en een master in ‘international business & marketing’. Hij is op Aruba geboren en heeft een lange tijd op Curaçao en in Nederland gewoond en gewerkt. Na ruim 15 jaar te hebben gewerkt voor de overheid als trainer en consulent in de beveiligingssector wilde hij graag met zijn ervaring iets gaan doen voor het Arubaanse volk. Nu pleit Remo ervoor dat de langdurige zorg op het eiland een bestaansrecht krijgt. Dit is nodig, omdat er tot op heden geen wet langdurige zorg bestaat op Aruba, aangezien de subsidies niet toereikend zijn.

Remo is daarom bezig met beleidsvorming rond de zorg; veranderingsmanagement, trainingen en inbedding van het CMCC op Aruba binnen wet- en regelgeving. Dit naast het dagelijks leiden van S.A.B.A. van een verzorgingshuis zoals het was, naar een (crioyo) verpleeghuis, geijkt op het Nederlandse systeem.

Onderdeel 3

Onderwerp: Toekomst ouderenzorg op Bonaire en vergelijking met Aruba en Curaçao. 

Spreker: Drs. Audrey van Schaik, psychiater en bestuurder van GGZ Rivierduinen. 

Drs. Audrey van Schaik

Audrey van Schaik is psychiater en recent bestuurder van GGZ Rivierduinen. Voorheen was zij bestuursvoorzitter van een grote ouderenzorgorganisatie in de regio Haarlem, genaamd Kennemerhart. Als psychiater werkt zij ook jaarlijks op Bonaire. Hier is zij beleidsmaker binnen de zorgsector. Met behulp van Audrey is er een samenwerkingsovereenkomst tot stand gekomen tussen Kennemerhart en Fundashon Mariadal (Bonaire) genaamd Het Lerend Netwerk. De samenwerking is gericht op uitwisselingen in kennis, kwaliteitsbeleid, scholing en medewerkers. Daarnaast is zij ook betrokken geweest in het schrijven van een adviesrapport over de toekomst van de ouderenzorg op Bonaire op verzoek van VWS in oktober 2022.

Breakout Sessies

Sessie 1: Dementie 

Sprekers: Hanna Lanting, Henna Winklaar en Sandro Waterloo

unnamed.png

Hanna Lanting is specialist ouderengeneeskunde en sinds 2018 werkzaam in het Horacio Oduber Hospitaal te Aruba. Haar werkzaamheden bestaan voor 50% uit werken binnen verpleeghuis S.A.B.A. als afdelingsarts voor mensen die door dementie, een CVA of een andere aandoening 24-uurs verzorging nodig hebben. De overige 50% werkt ze voor Centro di Memoria, de geheugenpoli van Aruba. Hier geeft ze advies, begeleiding en behandeling aan patiënten met dementie in de thuissituatie. De studie geneeskunde volgde ze in Maastricht, waar ze ook haar Arubaanse echtgenoot leerde kennen die ervoor zorgde dat ze op het prachtige eiland Aruba terecht kwam.

Hanna Lanting

Specialist Ouderengeneeskunde

Henna Winklaar is al 43 jaar werkzaam in de ouderenzorg. Ze begon haar carrière als bejaardenverzorger en was hierna werkzaam als geriatrisch verpleegkundige. Zij werd aangesteld als Hoofd Zorg van het verpleeghuis Kas di Kuido. Na 10 jaar werd zij casemanager dementie bij Fundashon Mariadal. Haar werk is om 17 uur niet afgelopen, maar de zorg voor mensen met dementie en hun families heeft haar hart. In 2011 was zij een van de oprichters van Fundashon Alzheimer Bonaire. Hier geven ze advies en ondersteuning aan mantelzorgers. Hiermee geven ze familieleden van iemand met dementie af en toe een time-out, zodat ze niet overbelast raken

Henna Winklaar

Casemanager dementie bij Fundashon Mariadal 

Oprichters van Fundashon Alzheimer Bonaire.

Screen Shot 2022-11-17 at 7.57.11 PM.png

Sandro Waterloo is werkzaam als internist-ouderengeneeskunde in het Horacio Oduber Hospitaal te Aruba. Hiernaast is hij ook werkzaam bij

Centro di Memoria, de geheugenpoli van Aruba. 

Sandro Waterloo

Internist-ouderengeneeskunde

Sessie 2: Mantelzorg voor zieke ouderen 

Sprekers: Lowella Koenraad, Gino Goeloe, Barbara Griot en Mariella Djamin

Lowella Koenraad

Maatschappelijk werker Curaçao

Mariella Djamin

Maatschappelijk Werker Bonaire 

Lowella Koenraad is sinds 3 jaar werkzaam als medisch maatschappelijk werker. Hiervoor heeft zij 16 jaar als oncologie verpleegkundige gewerkt. Ze was op zoek naar een nieuwe uitdaging en besloot om verder te gaan studeren als maatschappelijk werker.  De diversiteit en de grote uitdagingen vindt zij het fijnst in haar dagelijkse werk. Naast haar huidige baan is zij ook Life Coach waarbij zij bezig is met verdieping in gespreksvoering, conflicthantering en wat zij in haar cliënten kan geven ter verandering in hun dagelijkse situatie en problemen. Door haar verpleegkundige achtergrond heeft zij de kennis en ervaring van verschillende ziektebeelden waardoor zij de patiënten beter kan begrijpen en meer empathie kan tonen voor hun huidige situatie. Waar zij naar streeft is om elke patiënt zo uniek en liefdevol mogelijk te behandelen.

272127241_7031024926939740_747322645612031575_n.jpeg

Gino Goeloe 

Directeur Wit Gele Kruis Aruba

unnamed (1).png

Barbaria Griot

Beleidsadviseur Bonaire 

Sessie 3: Palliatieve zorg en de laatste levensfase

Sprekers: Judith Meijers, Jesper Biesmans, Rianne van Gestel,Tessa de Haas, Mimi Dongen en Sami Rosalina

Judith Meijers is een verpleegkundige, epidemioloog en assisentent professor werkzaam bij de Universiteit van Maastricht en Zuyderland. Haar onderzoekslijn focust zich op verpleegkundige palliatieve zorg bij ouderen en op de onderliggende thema’s zoals advance care planning, shared decision making en interprofessionele samenwerking hierin. 

Judith Meijers

Verpleegkundige, Epidemioloog en assistent professor bij de Universiteit Maastricht en Zuyderland

Jesper Biesmans

Junior-onderzoeker bij DEDICATED

Jesper Biesmans heeft een bachelor in ergotherapie en master in Healthcare Policy, Innovation and Management van Maastricht universiteit. In samenwerking met project-DEDICATED (Desired Dementia Care Towards End of Life) heeft hij zijn afstudeerscriptie geschreven over het gebruik van het Behandelpaspoort bij Advanced Care Planning. Op dit moment is hij werkzaam als junior-onderzoeker binnen DEDICATED, waarbij hij samen met andere onderzoekers, zorgprofessionals en (hoog)leraren onderzoek verricht naar de doorontwikkeling en implementatie van de DEDICATED-werkwijze binnen de Nederlandse Caribische eilanden en de transmurale palliatieve zorgketens in Nederland.

Rianne van Gestel is als IC/CC verpleegkundige naar Curaçao verhuisd en heeft de eerste 25 jaar bij de Cardiologie gewerkt. Zij heeft een functieafdeling opgezet voor een cardioloog, maar kreeg meer behoefte aan contact met patiënten. Vanwege de affiniteit die zij altijd heeft gehad met mensen in de laatste levensfase heeft zij in 2007 samen met haar man een huis gekocht en zelf verbouwd tot een hospice in hun vrije tijd. In 2012 heeft zij groepen vrijwilligers opgeleid en zijn ze in 2013 gestart met Hospice Arco Cavent Curaçao.  

Rianne van Gestel

Directeur Hospice Arco Cavent Curaçao

Tessa de Haas heeft in januari 1995 haar HBO verpleegkunde opleiding afgerond aan de Hogeschool Eindhoven. Zij heeft zich door de jaren heen gespecialiseerd in de geriatrische zorg en palliatief terminale zorg. Zij is ook de oprichter van Stichting Hamiēd. Hamiëd verzorgt al jarenlang hoog kwalitatieve zorg voor patiënten in hun laatste levensfase. Inmiddels beschikt Stichting Hamiēd over 3 verpleeghuizen en 1 hospice.

Tessa de Haas

Directeur Stichting Hamiëd

Hospice Kas Flamboyan is een non-profit instelling die zorg biedt aan mensen in hun laatste levensfase. Daarmee bedoelen we de laatste drie levensmaanden. De terminaal zieke is verzekerd van aandacht, ondersteuning en hulp van deskundige vrijwilligers in samenwerking met de thuiszorg en de huisarts. Samen met deze vrijwilligers bieden zij zorg waarbij de kwaliteit van leven voorop staat. Hospice Kas Flamboyan biedt iedereen de mogelijkheid om waardig en zorgzaam te sterven. 

Mimi Dongen en Sami Rosalina

Coordinatoren van Hospice Kas Flamboyan Bonaire

Plenaire discussie

Moderator: Izzy Gerstenbluth

Deelnemers: Jeffrey Matos, Reginald Willemsberg, Rianne van Gestel, Nienke Smits, Remo Kock en Audrey van Schaik

Izzy Gerstenbluth

Public Health Arts/Epidemioloog, Directeur CBHRI, Regionaal Arts Consulent RIVM

Reginald Willemsberg

COO Insurances of Social and Health Insurances Sint Maarten

Jeffrey Matos

Directie Ouderenzaken Aruba

Rianne van Gestel

Directeur Hospice Arco Cavent Curaçao

Nienke Smits

Specialist Ouderengeneeskunde

Remo Kock

Algemeen Directeur S.A.B.A. 

Audrey van Schaik 

Psychiater

Interesse in het symposium en wilt u zich aanmelden?

Zie dan de twee aanmeldknoppen! 

bottom of page